HYYHY vuonna 2022

Hyvät HYYHYn jäsenet!

Syksyllä 2021 käytiin yhdistyksen kokouksessa keskustelua yhdistyksen ja HYYn suhteesta. HYYHY on perusluonteeltaan yhdistys, joka houkuttelee enemmän vanhempia opiskelijoita ja opiskelunsa jo päättäneitä. Tämän vuoksi HYYHYn jäsenistö ei enää ole samalla tavalla opiskelijapainotteinen, kuin yhdistystä perustettaessa vuonna 2014. Yhdistys syntyi opiskelijoiden keskuudessa, mutta meidän perustajajäsenten idea tuskin koskaan oli perustaa opiskelijajärjestö – enemminkin halusimme perustaa järjestön opiskelijoille, sekä nykyisille ja entisille.

Näköpiirissä ei myöskään ole, että opiskelijoiden suhteellinen osuus jäsenistössä kasvaisi, vaan pikemminkin laskee. Tämän vuoksi on moraalisesti väärin, että yhdistys käyttää kilpailtuja HYYn resursseja, kuten järjestötiloja ja -tukia, sillä niille on muitakin ottajia runsaasti, ja toisaalta HYYn sisäpoliittisista syistä johtuen em. resurssit ovat jopa vähentymässä. Ylioppilaskunnnan vaatimukset HYYn piirissä toimivalle järjestölle ovat myös itsessään varsin tiukat, ja ei ole selvää että täyttäisimme nämä kriteerit jäsenrakenteemme vuoksi nyt ja tulevaisuudessa.

Edellä mainituista sekoista johtuen yhdistyksen hallitus on kokouksessaan 25.2.2022 päättänyt äänin 3-1 poistua HYYn piiristä ja jättää jatkossa HYYn tuet hakematta. HYYHY tulee poistumaan HYYn piirissä toimivien järjestöjen joukosta vuoden 2022 aikana ja luopumaan tiloistaan Uudella ylioppilastalolla.

Päätös ei ollut helppo. Kokouksessa käytiin pitkällinen keskustelu, joka johti äänestykseen – ja yhteen eriävään mielipiteeseen. Tästä huolimatta allekirjoittanut ajattelee, että olemme saavuttaneet enemmänkin yhden virstanpylvään matkalla, jota voidaan pitää yhdistyksen matkana kohti aikuisuutta. Vaikka yhdistyksen talous on murroksessa, on meidän taloutemme toistaiseksi vakaalla pohjalla.

Jatkossakin toivotamme yhdistyksen jäseniksi ja aktiiveiksi ilolla HYYn jäsenet, eli nykyiset opiskelijat, mutta poistuminen HYYn piiristä mahdollistaa meille aktiivisemman yhteistyön esimerkiksi Helsingin yliopiston alumnitoimijoiden kanssa ja toisaalta rahoituksen hakemisen tahoilta, jotka eivät HYYn järjestökentälle avustuksia anna.

Vastaavasti toivon, että tämä on myös merkki yliopistoyhteisöstä jo irtaantuneille jäsenillemme siitä, että te olette äärimmäisen lämpimästi tervetulleita toimintaan, siinä missä opiskelijatkin.

Jatkossa tulemme olemaan vähemmän opiskelijajärjestö, ja enemmän opiskelijahistoriaan orientoitunut järjestö, jossa juuri sinulle on olemassa paikka, olit sitten fuksi, maisteri tai jotain ihan muuta!

Ehkä voidaan symbolisesti ajatella, että HYYHY on päässyt yliopistosta pois, kenties jopa maisterina. Katsotaan siis yhdessä tulevaan, ja ehkäpä vietämme HYYHYn promootiota kesällä!

Yhdistyksen hallituksen puolesta

Antti Pollari
puheenjohtaja (uimamaisteri, teol. & fil. yo.)