Bibliografia Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan historiaan liittyvistä julkaisuista

Bibliografiaan on koottu Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) historiaa käsitteleviä julkaisuja ja julkaisusarjoja. Kyse ei ole ainoastaan historiankirjoituksen luettelosta, sillä tällöin se jäisi kovin suppeaksi. Pyrkimyksenä onkin tarjota monipuolisesti tutkimuskirjallisuutta aihepiiristä kiinnostuneille.

Julkaisutiedot

Julkaisija: Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan historian ystävät ry, 2019–

Viittausohje: Harmo, Ahto (toim.). Bibliografia Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan historiaan liittyvistä julkaisuista. Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan historian ystävät. https://hyyhy.fi/bibliografia/. (Viitattu pp.kk.vvvv)

14.4.2019: Ensimmäinen julkaisun tekijät ja lähtee

Toimittanut ja koonnut Ahto Harmo. Osittaiset sisältökontribuutiot Ville Eerola (Kirjallisuus ja Sarjat), Mikael Lehtonen (Kirjallisuus) ja Niko Lempa (Opinnäytteet).

Työ toteutettiin vuosina 2017–2019 löyhänä toimikuntatyöskentelynä, jonka ideointiin osallistui myös muita kuin edellä mainittuja HYYHY ry:n jäseniä.

Kiitokset yhteistyöstä: Jari Eerola (HYYn arkistonhoitaja), Susannan Hakkarainen (Helsingin yliopistomuseo) ja Tiina Metso (Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan arkistonhoitaja). Lisäksi Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan historian ystävät ry sai bibliografian kokoamistyöhön taloudellista tukea Jenny ja Antti Wihurin rahastolta vuonna 2017.

Bibliografia sisältää yhteensä 400 yksittäistä julkaisua ja julkaisusarjaa. Joitain osin samankaltaisia julkaisuja sisältyy esimerkiksi painettuna kirjallisuutena, joka pohjautuu saman tekijän opinnäytteeseen. Suurin osa bibliografiasta on koostettu tekemällä hakukone-etsintöjä kirjastotitetokannoista ja käymällä läpi eri teoston kirjallisuusluetteloita, minkä lisäksi työssä on käytetty lähteinä muita bibliografioita.

Lähteinä käytetyt bibliografiat (jatkuvat julkaisut):
Nelissen, Marc (toim.). “Publications on University History since 1977”. Aikakausikirjassa History of Universities. Oxford ; New York: Oxford University Press.
Suomen Historiallinen Bibliografia. Helsinki: Suomen historiallinen seura.

Verkkojulkaisu

 1. Bibliografian jaottelu
  1.1. Kirjallisuutta
  1.1.1. Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan, ylioppilaskunnan rakennuksien ja Ylioppilaslehden historia
  1.1.2. Helsingin yliopiston osakuntien historia
  1.1.3. Muiden Helsingin yliopiston järjestöjen historia
  1.1.4. HYYn omistamien yhtiöiden ja HYYn kansallisten sekä paikallisten yhteistyötahojen historia
  1.1.5. Muu HYYn historiaan liittyvä kirjallisuus
  1.2. Sarjat
  1.3. Artikkeleita
  1.4. Opinnäytetöitä

Lue: Bibliografian tarkemmat tiedot (pdf), julkaistu 14.4.2019.