Kirjasto

Yhdistyksen kirjasto sijaitsee kerhohuoneella. Kirjoja voi lainata kerhohuoneella käynnin yhteydessä tai muuten asiasta sopimalla

Laina-aika ja uusiminen (muut ehdot, kts. ohjesääntö alta):

Laina-aika on vähintään 14vrk, seuraavaan päivystykseen asti. Lainan saa uusia sopimalla kirjastonhoitajan tai kirjastotoimikunnan jäsenen kanssa asiasta. Kerrallaan kirjoja voi olla lainassa neljä. Nämä rajoitukset ovat voimassa toistaiseksi.

Lainattavaa kirjallisuutta voit selata alta.

Kirjaston ohjesääntö

Hyväksytty hallituksen kokouksessa 3/2017 27.3.2017

1 § Tässä ohjesäännössä määrätään Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan historian ystävät ry:n kirjastosta, kirjastonhoitajan toimenkuvasta ja kirjastotoimikunnasta.

2 § Tästä ohjesäännöstä ja sen muutoksista päättää yhdistyksen hallitus.

Kirjasto

3 § Kirjasto sijaitsee yhdistykselle osoitetussa, sen vuokraamassa tai omistamassa huoneessa tai huoneistossa.

4 § Kirjasto on kaikkien yhdistyksen jäsenmaksun kuluvalla tai edellisellä jäsenmaksukaudella maksaneiden jäsenten käytettävissä.

5 § Kirjaston kirjat järjestetään kirjastonhoitajan hyväksymän suunnitelman mukaisesti.

6 § Kirjaston kirjoista, lainauksista ja varauksista ylläpidetään tietokantaa.

7 § Kirjojen lainaus tapahtuu erikseen ilmoitettuna kirjastonhoitajan vastaanottoaikana tai muulloin kirjastonhoitajan luvalla.

8 § Laina-ajasta ja lainan uusimiskäytännöstä päättää yhdistyksen hallitus toistaispäätöksellä. Lainaa ei kuitenkaan voi uusia sen eräännyttyä.

9 § Käyttäjä, joka ei palauta lainaamaansa kirjaston omaisuutta tai uusi tekemäänsä lainaa 8 § määriteltyjen ehtojen mukaisesti, on välittömästi asetettava lainakieltoon. Lainakielto kestää kunnes kaikki käyttäjällä lainassa ollut kirjaston omaisuus on palautettu kirjastolle.

10 § Kirjoja on käsiteltävä huolellisesti, eikä niihin saa tehdä alleviivauksia, reunamuistutuksia tai muita merkintöjä. Käytön jälkeen kirja on palautettava paikalleen.

11 § Käyttäjä, joka hävittää tai turmelee kirjaston omaisuutta, on velvollinen korvaamaan sen yhdistykselle.

Kirjastonhoitaja

12 § Kirjastonhoitaja hoitaa kirjastoa, vastaa sen hankinnoista ja poistoista.

13 § Kirjastonhoitaja huolehtii

  1. kirjaston käytössä noudatettavan siitä annettuja säännöksiä,
  2. kirjaston juoksevista asioista tämän ohjesäännön 4 § – 9 § mukaisesti.
  3. kirjojen varustamisesta yhdistyksen ex-libriksellä tai leimalla,
  4. kirjastosta erillään olevien yhdistyksen julkaisujen inventoinnista.

Kirjastotoimikunta

14 § Hallitus voi nimittää kirjastotoimikunnan avustamaan kirjastonhoitajaa tälle 13 § määritellyissä tehtävissä. Hallitus voi myös tarvittaessa nimittää kirjastotoimikunnan hoitamaan kirjastonhoitajan 12 § – 13 § mukaisia tehtäviä, mikäli kirjastonhoitajaa ei ole valittu tai tämä on estynyt hoitamaan näitä tehtäviä.