Haalarimerkkikokoelma Helsingin yliopistomuseolle

HYYHY:n ja Helsingin yliopistomuseon yhteistyö alkoi tammi-helmikuun vaihteessa vuonna 2015. Yhteistyömahdollisuus konkretisoitui hieman yllättäen, kun HYYn järjestösektori ilmoitti yhdistyksen hallitukselle museolla nousseesta ajatuksesta kerätä haalarimerkkejä kokoelmiinsa. Yhteydenotosta museoon seurasi projekti noin 30 merkin kokoelman kuratoimiseksi.

Kokoelmaan kerättiin merkkejä niin osakunnilta, tiedekunta- ja ainejärjestöiltä kuin muiltakin järjestöiltä, joita HYYn piirissä tällöin toimi. Lisäksi merkeistä kerättiin taustatietoa jopa tuntien arkistotyönä. Taustatietojen puute oli yleisin syy jättää jokin merkki pois kokoelmasta. Suurin osa taustatiedoista saatiin järjestöjen nykyisiltä toimijoilta. Keräyksestä tiedotettiin aktiivisesti sosiaalisessa mediassa, joka oli yhdistyksen aktiivien verkostojen lisäksi tärkein kanava taustatietojen keräämiselle. Merkit luovutettiin kahdessa erässä, joista ensimmäisessä olleista useampi päätyi esille yleisölle 27.3.2015 avattuun Ajattelun voimaa -näyttelyyn. Haalarimerkkikokoelman toinen erä luovutettiin kesäkuun puolivälissä 2015.

Kokoelma on vaihtelevasti esillä Helsingin yliopistomuseossa yliopiston päärakennuksen kolmannessa kerroksessa osoitteessa Fabianinkatu 33. Tutkimuskäyttöön ja kontekstitietoihin liittyen on suositeltavaa olla yhteydessä suoraan museoon, jonka kokoelmiin sisältyy myös muita haalarimerkkejä.

Hankkeen yhteydessä luovutettuun kokoelmaan sisältyi merkkejä seuraavilta järjestöiltä ja muilta tahoilta:
Osakunnat: ESO, HO (3), KO ja PPO
Tiedekuntajärjestöt: MMYL, Matlu, Spektrum, TYT
Ainejärjestöt: Dilemma, Eidos, HYK, Kronos, Metsäylioppilaat, Moodi, Siula, TKO-äly, MYY
Muut järjestöt: Akateeminen pihlajaseura, ARU, HELP, HYAL, HY Kendo, HYYHY, Jallunvalajat, Limeksen Appro, Matemaattis-esoteerinen seura, Opiskelijavinokkaat, Senaatintorin suursitsit.
Lisäksi kerättiin ja täydennettiin kontekstitietoja joistain jo museon kokoelmissa olleista haalarimerkeistä.

1stbatch

2ndbatch

Yllä ensimmäinen erä (ylhäältä alas ja vasemmalta oikealle): Dilemma, Siula, MYY, ESO, PPO (Kainuun kerho), TYT, Opiskelijavinokkaat, ARU, Kronos, Spektrum, Limeksen Appro, Matemaattis-esoteerinen seura, HYAL, Matlu ja HY Kendo.
Alla toinen erä (ylhäältä alas ja vasemmalta oikealle): Moodi, Senaatintorin suursitsit, HELP, Jallunvalajat, Metsäylioppilaat, HYK, MMYL, HO, TKO-äly, HO (Reserviupseerikerho), HYYHY, Akateeminen pihlajaseura, HO
Kuvat Ahto Harmo